Utlysning av stilling :-)

LEDIG VIKARIAT 100% SAMISK PEDAGOGISK LEDER Søknadsfrist 10.07.2021 Tiltredelse: 01.08.21 Varighet: 1 år m.m forlengelse.

Saarela barnehage AS, Bærtua er en 5-avdelingsbarnehage i Lakselv. Barnehagen har fokus på å tilby et inkluderende lekemiljø og arbeidsmiljø for barn og voksne. Barnehagen har en samisk språklig og en kvenskspråklig avdeling som gjenspeiler samfunnet vårt som trespråklig og trekulturelt. Vi jobber i søskengrupper på alle avdelinger, men har også et hverdagslig fokus på lek med jevnaldrende frem til overgangen barnehage og skole for å skape trygghet og identitet i flere tilhørende grupper

Om stillingen:
Vi søker en samisk pedagogisk leder for vår samiske avdeling.

1 års vikariat fra 01.08.2021 - 31.07.2022. Med mulighet for forlengelse.
Vi søker etter en medarbeider som liker å jobbe i team, og som tar utfordringer,- og som har en positiv innstilling. Ihht stilling, vil relevant erfaring i arbeid med barn ses på som positivt.

Kvalifikasjoner hos søker:

Det kreves godkjent barnehagelærerutdanning eller annen relevant pedagogisk utdannelse.
Søkere uten fullført utdanning, men med samisk språk oppfordres også til å søke.

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med utviklingsmuligheter og lønn etter gjeldende tariff i hht. PBLs hovedtariffavtale.

Krav om politiattest: fremlagt innen 3 måneder.

Søknadsfrist 10.07.2021 

Kontaktperson: Mona Skanke, Daglig leder
Tlf. 478 00 259. Mail:  post@bbarnehage.no