Felles foreldremøte

Felles foreldremøte med introduksjon av COS foreldrekurs - innføring i Trygghetssirkelen. Som et ledd i satsingen Trygge barn, holder Porsanger kommune et kurs for foreldre og omsorgspersoner.

Vi og våre foreldre fikk en presentasjon om kursets innhold på vårt foreldremøte den 2. november 2022
av Torunn Haugli Norderval ( autorisert veileder).

Som foreldre og omsorgspersoner ønsker vi å gi barna en fin oppvekst, sterk selvfølelse og ha en god relasjon som varer livet ut. Men noen gangerer det vanskelig å vite hva barna båre egentlig trenger og hvordan vi skal være gode nok.

•Hva gjør vi når barnet skriker utrøstelig eller har et raseri anfall uten like?
•Hvordan skal vi håndtere sutring?
•Hvorfor er noen barn alltid rundt beina på oss og andre vil helst være alene
•Er det greit å si «opp igjen» når barnet faller, eller sende de på rommet når de er ulydige?
•Og hva gjør vi når vi blir sinte på barna våre?

I dette foreldrekurset får vi en konkret veiledning på hvordan håndtere barnas følelser og atferd på en måte som styrker selvfølelsen og bevarer en trygg tilknytning mellom deg og barnet.

Innimellom små videosnutter, fås veiledning, refleksjonsoppgaver og gruppesamtaler med andre foreldrepar.

Foreldrekurset gjennomføres i gruppe på maks 8 personer. Det er 8 samlinger over 8 uker, med varighet 1,5  - 2 timer

Kurset holdes av sertifiserte COS-p veiledere.

Det er to kurs på høsten og to kurs på våren.

Meld dere på via Helsestasjonen ved Porsanger kommune. Tlf: 40002190