Velkommen til Foreldreveiledningskurs – COS-p Trygghetssirkelen!

Helsestasjonen ønsker velkommen til nytt foreldreveiledningskurs COS-p, trygghetssirkelen. Foreldreveiledningskurset COS-p er gratis å delta på.

Onsdag 11.01.2023 kl 13.30-15.30 ukentlig i 8 uker, siste kursdag 01.03.2023. Oppmøte Porsanger helsestasjon.

Onsdag 07.03.2023 kl 17.00-19.00 ukentlig i 8 uker, siste kursdag 25.04.2023. Oppmøte Porsanger helsestasjon.

 Kurset er spesifikt utviklet for foreldre med barn under skolealder, men erfaringer viser at kurset gir mening for foreldre med barn i alle aldre og i alle relasjoner i livet. Målet med kurset er å ruste foreldre til å bli enda bedre foreldre til sine barn.

Påmelding til Porsanger Helsestasjon telefon 40002190 (ikke mulig å sende SMS på dette nummeret) eller direkte til din helsesykepleier.
BROSJYRE COS-p