Bilder av barn på nett

PBL informerer i sitt nyhetsbrev 7/6 om temaet bilder av barn. Det er viktig informasjon å formidle. Og som barnehage bør vi være flinke til å ha fokus på dette. Vi har egne lukkede grupper på nett, men må være tydelig på håndtering av fotografering av barn. Mange av våre forpliktelser er generelle forpliktelser voksne har overfor barn og andre.

 

BILDER AV BARN PÅ NETT.

I barnehagen har vi retningslinjer for hvordan vi som barnehage skal ivareta bilder på nett. Det er likevel viktig at barnehagen og foreldre bruker dette temaet til diskusjon, refleksjon og formidler informasjon.

Nettsider, sosiale medier og blogger: Aldri har mulighetene for å publisere bilder på nett vært større. Vær oppmerksom på at bilder publisert på nett kan bli misbrukt.

Kontrollspørsmål

Bildene du publiserer kan bli brukt i situasjoner som verken barna, foreldrene eller du har kontroll over. Du bør også ta flere forholdsregler for at du ikke skal miste kontrollen over bildene.

Før du publiserer et bilde av barn på nett, still deg alltid følgende spørsmål:

Hvorfor ønsker jeg å dele dette bildet med andre? Hva er hensikten med det?
Kan jeg oppnå det jeg ønsker uten å dele nærbilder av barna?
Viser jeg respekt ved å ta dette bildet?
Er det til barnets beste å publisere dette bildet?
Forteller bildet noe jeg ønsker andre skal vite eller andre trenger å vite?
Er det et hyggelig bilde som barnet vil like om 10 år?
Ville jeg lagt ut bilde av en voksen i samme situasjon?

Hvis svaret på ett av disse spørsmålene er nei - ikke publiser bildet. Husk at barna etter hvert skal videre på skolen og at selv om bildene er morsomme nå, er de kanskje ikke er det senere i livet.

Barnehagen bruker datatilsynets veiledningshefte «i beste mening» som veileder og bakgrunn for diskusjon og debatt. Les gjerne igjennom heftet.

"I beste mening"