Priser i vår barnehage

Prisene er vedtatt i Samarbeidsutvalget som også er driftstyret i vår barnehage.

Priser for plassstørrelse: Obs ny endring fra august 2019. Regjeringen har vedtatt ny maks pris.

Hel plass = inntil 45 timer pr uke.
Halv plass = inntil 19 timer pr uke.

Hel plass: 2990,-
Halv plass: 1794,-
30% søskenmoderasjon på barn nr 2 og 50 % av halv på barn nr 3.

 

Kost i barnehagen; 1 hovedmåltid, frukt og grønt, samt all drikke. All turmat og varmmat er inkludert i kostprisen.

NY KOSTPRIS pr dag fra August 2012: kr 17,-
Hel kost: kr 360
Halv kost: kr 180

Innbetaling av dugnad:
204 * 11 mnd = 2244,-
Dugnad som gjøres i barnehagen trekkes fra faktura, eller utbetales i August.