Priser i vår barnehage

Prisene er vedtatt i Samarbeidsutvalget som også er driftstyret i vår barnehage.

Priser for barnehageplass

Hel plass = inntil 45 timer pr uke.
Halv plass = inntil 19 timer pr uke.

Det betales for 11 måneder pr. år, hvor av juli er betalingsfri. Barnet må avvikle 1 mnd ferie per barnehageår hvorav 3 uker skal være sammenhengende. 

Det gis 30 % søsken moderasjon på barn nr 2 og 50 % på barn nr 3.

Priser pr 1. januar 2023.

Pris pr. barn

Barnehagepris

Dugnad

Kost

Sum

Hel plass:

3000

408

360

3768

Søsken 2:

2100

0

360

2460

Søsken 3:

1500

0

360

1860

Halv plass:

1800

204

180

2 184

 

Fra 1. august 2023 blir det gratis barnehage for barn i finnmark.

Det betales kun for dugnad og kost.

Pris pr. barn

Barnehagepris

Dugnad

Kost

Sum

Hel plass:

0

408

360

768

Søsken 2:

0

0

360

360

Søsken 3:

0

0

360

360

Halv plass:

0

204

180

384

 

Kost i barnehagen; 1 hovedmåltid, frukt og grønt, samt all drikke. Frokost tas med hjemmefra.
All turmat og varmmat er inkludert i kostprisen.

Kostpris pr dag: kr 17,-
Hel kost: kr 360
Halv kost: kr 180

Innbetaling av dugnad:
408* 11 mnd = 4488,-

Dugnad er en oppgave for foreldre i Bærtua barnehage – som ivaretar vedlikehold og er en stor ressurs for barnas beste.

Foreldre betaler inn 408 kr pr mnd. i totalt 11 mnd. gjennom barnehagefaktura. Dette utgjør 4488,- kr i året.

Ved utført 20 timer dugnad til 224 kr Pr time (totalt 4480), vil dette beløpet, eller det antall timer utført dugnad, bli trekt fra faktura i august. De som har førskolebarn betaler halv faktura i august når barna begynner på skolen og får utbetalt resterende dugnadsbeløp. Dugnaden skal være utført innen 20. juni.