Faste aktiviteter

I barnehagen vår har vi faste temaer og aktiviteter til de ulike tidene på året.

Måned Tema  Aktiviteter  De åtte års -tidene 
August/ September Høst
Brannvern
Oppstart, bli kjent i barnehagen
Høsttur
Barnehagens bursdag
Cakcagiessi/sensommer
Oktober Barn i andre land  Åpendag Høst/Cakca

Skábma/Senhøst

November  Mørketid  Mørketidsfest  
Desember Advent og ventetid Adventstund
Barnegudstjeneste
Nissefest
Julefrokost
 
Januar Kvænsk
Sol
Fotballturnering
Solfest Dálvi/Vinter
Februar Vinter
Samisk
Samefolkets dag  
Mars/April Påske Påskeforberedelser
Påskefrokost
Kvenfolkets dag
Isfisketurer, hundekjøring
Giddadálvi

/Senvinter

Mai Spire og gro

17. Mai

17. Mai feiring  Gidda/Vår
Juni

Juli

Sommer
Ferietid
Overnattingstur for skolebarna
Skolebesøk
Gidda giessi/ Forsommer

Giessi/Sommer