FAU/ Foreldrerådsutvalg

Barnehageloven § 4 sier: For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna, og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehage miljø. Foreldrerådet skal bli forelagt saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

I Saarela barnehage AS, Bærtua barnehage, velger foreldrene 1 representant med 1 vara fra hver avdeling til FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg.

Representanter og verv barnehageåret 2023/2024:

Blåbærstua: Silje Coucheron
                     Vara: Ane Marthe Johannessen
                     Dugnadsansvarlig: Kari Helene Riise

Tyttebærstua: Arnfinn Sjøenden
                        Vara: Siri Ulverud
                        Dugnadsansvarlig: Hans Andreas Karlsen


Krøkebærstua: Gry Synstrud 
                         Vara: Elisabeth Isaksen Lindbäck
                         Dugnad: Marianne Nygård

Multebærstua: Gunn Tove Baden 
                        Vara: Bård Ove Nicolaisen
                        Dugnadsansvarlig: Ingar Jonas

Skogsbærstua: Maria Dubinina
                         Vara: Maija Lindbäck
                         Dugnadsansvarlig: 

 

Foreldrerådsutvalget/ FAU vleger 2 representanter til barnehagens Samarbeidsutvalg / SAU.