FAU/ Foreldrerådsutvalg

Barnehageloven § 4 sier: For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.Foreldrerådet består av foreldrene / de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagn og foreeldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

I Saarela barnehage AS, Bærtua barnehage, velger foreldrene 1 representant med 1 vara fra hver avdeling til FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg.

Representanter og verv barnehageåret 2020/2021:

Blåbærstua: Mona Hansen vara: Lina Serine Johnsen Dugnadsansvarlig Blåbær: Johnny Olsen

Tyttebærstua: Arnfinn Sjøenden Vara:


Krøkebærstua: Lisbeth M. Danielsen vara: Lise K. Andersen

Multebærstua: Ellen Rasmussen Vara: Linda Furnes

Skogsbærstua: Christel Valstad Vara: Ann Gøril Johnsen, Dugnadsansvarlig: Maija Lindback

 

Foreldrerådsutvalget/ FAU vleger 2 representanter til barnehagens Samarbeidsutvalg / SAU.