FAU/ Foreldrerådsutvalg

Barnehageloven § 4 sier: For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna, og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehage miljø. Foreldrerådet skal bli forelagt saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

I Saarela barnehage AS, Bærtua barnehage, velger foreldrene 1 representant med 1 vara fra hver avdeling til FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg.

Representanter og verv barnehageåret 2022/2023:

Blåbærstua: Jonny Olsen
                     Vara: Ane Marthe Johannessen
                     Dugnadsansvarlig Joakim Jensen

Tyttebærstua: Arnfinn Sjøenden
                        Vara: Siri Ulverud
                        Dugnadsansvarlig: Hans Andreas Karlsen


Krøkebærstua: Gry Synstrud 
                         Vara: Viktoria Zahl Pettersen
                         Dugnad: Bård Skanke

Multebærstua: Gunn Tove Baden 
                        Vara: Bård Ove Nicolaisen
                        Dugnadsansvarlig: 

Skogsbærstua: Christel Valstad
                         Vara: Trine Lise Meyer
                         Dugnadsansvarlig: Maija Lindbäck

 

Foreldrerådsutvalget/ FAU vleger 2 representanter til barnehagens Samarbeidsutvalg / SAU.