Sykdom i barnehagen - en veileder for foreldre og personal

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har laget en veiledning for håndtering av sykdom hos barn i barnehagealder.