Eierstyret til Saarela barnehage as - Bærtua

Leder: Andreas Jakobsen

Styremedl: Trine Johansen

Styremedl: Ingri Karlsen

Styremedl: Jan Are Hansen

Styremedl: Lene-Mari Jensen

Varamedl: Torunn Haugli Norderval

Varamedl: Mariann Kristiansen

Personalrepresentant: Lisbeth Nicolaisen
Vara: Trine Nilsen