Dugnadssatser og rutinger for dugnadsarbeid.

Dugnadsoppgaver høsten 2023

Noen av dugnadsoppgavene fremover
- Rundvask av kjøkken, må gjøres snarest mulig
- Bytte ut ødelagte takrenner
- Heve garderobebenkene på Skogsbærstua. Bør være minimum 17-18cm over gulvet slik at støvsuger til vasker kommer under. Snakk med Linda.
- Skru opp dørstopper til Skogsbørstuas ytterdør
- Skrubbe vekk limrester på gulvbelegg på Skogsbær
- Beise resterende trapper
- Tette igjen hull i taket på arbeidsrommet etter gammel ventiliasjon
- Tette skjøtene og  beise trelavvuen utvendig
- Ferdigstille ramme rundt dissestativ med toppbord og beise/male
- Ferdigstille og beise gjerdet i bakken

Ta kontakt med dugnads ansvarlige på hver avdeling eller administrasjonen/personalet.

 

DUGNADS SATSENE
- Baking til foreldremøte, feller dugnad, grilling = 2 timer

- Vikar i barnehagen = time mot time

- Barn hjemme p.g.a personal mangel = time mot time

- Rundvaks/kjøkkenvask = 1 ½ time mot 1 time

- Utedugnad = 1 ½ time mot 1 time

- Annen innen dørs dugnad = 1 ½ time mot 1 time

- Medlemmer i FAU og SAU = time mot time ved deltakelse,
  gjelder også varamedlemmer

- Turer hvor foreldre er nødvendig, f.eks turer med egne kjøretøy o.l = 6 timer

- Det er mulighet for å jobbe dugnad gjennom hele barnehage året. Ta kontakt med dugands ansvarlige å hør hva som står på lista, og se om det er noe DU kan gjøre.

FORELDRE HAR SELV ANSVAR FOR Å FØRE OPP UTFØRT DUGNAD

Dugnadshjulet