Dugnadssatser og rutinger for dugnadsarbeid.

Følgende dugnads arbeid: - Bytte ut takrenner - rundvask av avdelingene, - sette opp de siste lekeapparatene - kjøre bort søppel, - Beising av platting - lekeskur - heve alle garderobebenkene på alle avdelingene, - bytte ut lister ved dørstokkene, - male avdeling - rensing av sofaer, - sy tekstiler til familiekrok, - beise platt og trapper: Innebærer også rensing. -Vaske madrasser og store leker. Ta kontakt med dugnads ansvarlige Mona

Det er i tidligere bestemt av FAU at man setter av 1 tirsdag i mnd til dugnadsarbeid på ettermiddagstid. Følg Dugnadshjulet

DUGNADS SATSENE
- Baking til foreldremøte, feller dugnad, grilling = 2 timer

- Vikar i barnehagen = time mot time

- Barn hjemme p.g.a personal mangel = time mot time

- Rundvaks/kjøkkenvask = 1 ½ time mot 1 time

- Utedugnad = 1 ½ time mot 1 time

- Annen innen dørs dugnad = 1 ½ time mot 1 time

- Medlemmer i FAU og SAU = time mot time ved deltakelse,
  gjelder også varamedlemmer

- Turer hvor foreldre er nødvendig, f.eks turer med egne kjøretøy o.l = 6 timer

- Det er mulighet for å jobbe dugnad gjennom hele barnehage året. Ta kontakt med dugands ansvarlige å hør hva som står på lista, og se om det er noe DU kan gjøre.

FORELDRE HAR SELV ANSVAR FOR Å FØRE OPP UTFØRT DUGNAD

Dugnadshjulet