Dugnadssatser og rutinger for dugnadsarbeid.

Våren 2024

Noen av dugnadsoppgavene fremover

  HASTER: Sjekke takstein på taket over pauserommet. Manglende takstein

  Bytte ut ødelagte takrenner, haster over inngangen til Skogsbær

 Rundvask av kjøkkenet

 Rundvask i hele barnehagen
 (se eget kart i personalgangen over hvilke rom som er vasket).

 Sparkle og male tak og vegger på rom ved Skogsbær (tidligere garderobe).

 Lage sansevegger til Lillegym ved Multebær, Blåbær og Skogsbær

 Spyle, evt pusse og beise resterende trapper (til våren)

 Lage en bedre løsning for oppbevaring av veden vår ute

 Vaske og skrubbe grillstua

 Male Blåbærstua

 Male vegger på do i grovgarderoben til Krøkebær/Tyttebær

 Behandle tre lavvoen, tette overgangene mellom veggene så det ikke lekker inn vann

 Tette igjen hull i taket på arbeidsrommet etter gammel ventilasjon

 

Ta kontakt med dugnads ansvarlige på hver avdeling eller administrasjonen/personalet.

 DUGNADS SATSENE

- Baking til foreldremøte, feller dugnad, grilling = 2 timer

- Vikar i barnehagen = time mot time

- Barn hjemme p.g.a personal mangel = time mot time

- Rundvaks/kjøkkenvask = 1 ½ time mot 1 time

- Utedugnad = 1 ½ time mot 1 time

- Annen innen dørs dugnad = 1 ½ time mot 1 time

- Medlemmer i FAU og SAU = time mot time ved deltakelse,
  gjelder også varamedlemmer

- Turer hvor foreldre er nødvendig, f.eks turer med egne kjøretøy o.l = 6 timer

- Det er mulighet for å jobbe dugnad gjennom hele barnehage året. Ta kontakt med dugands ansvarlige å hør hva som står på lista, og se om det er noe DU kan gjøre.

FORELDRE HAR SELV ANSVAR FOR Å FØRE OPP UTFØRT DUGNAD

Dugnadshjulet