Velkommen til nytt barnehageår!

Velkommen til nytt barnehage år! Vi har gjennomført noen endringer i strukturen vår, samtidig som at vi ønsker å informere litt om hva vi har fokus på nå i august og frem mot jul.

Årsplanen vil bli ferdig i løpet av august. Det som er nytt for barnehage året 2017 / 2018, er at vi nå er delt opp i 5 avdelinger. Alle avdelingene har barn fra 1 til 5 år.

Tyttebærstua - samisk, Blåbærstua, Skogsbærstua, Krøkebærstua - kvensk, Multebærstua

Tilvenning:
I tilvenninga skal vi ha fokus på trygghet og det å skape relasjoner, samt bli kjent med hverandre. Det betyr at vi har regler for alle voksne og barn:

Alle hilser på hverandre i vår barnehage.
Alle voksne skal være gode forbilder for barna ved å ta initiativ til å hilse på alle vi møter.
Alle skal bli sett og føle seg velkommen når man er i barnehagen.
Vi skal bidra til et godt selvbilde.

Vi er inkluderingsagenter i vår barnehage og vi vil skape glade barn og voksne.

Vi har en egen handlingsplan mot mobbing. Den gir informasjon til foreldre om hvordan vi handler ved tegn til krenking, eksludering og annet. Den blir sendt ut til alle ved oppstart.

Vi har hatt faglig fokus på relasjonspedagogikk, inkluderende barnehagemiljø og utvikling av voksen rollen for å kunne forebygge at barn opplever det å ikke bli ivaretatt eller sett. Vi holder på med kurs om tilbakemeldingskultur for å være bevisste i hvilket miljø vi ønkser å jobbe og være med på å skape.

Det har vært veldig mange pågående prosjekter ved vedlikehold og utvikling av uteområdet vårt. Vi venter nå på asfaltering rundt barnehagen og tiltak for økt lagringskapasitet. Det betyr at vi ennå har litt rot og må tilpasse oss dette.

Vi satser på språk og metodeutvikling for samisk og kvensk avdeling og vil ha samarbeidspartnere til dette arbeidet.

Lykke til med Høsten - og Velkommen til oss!