Foreldreundersøkelsen bir gjennomført i november måned.

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Det er frivillig for barnehagene å gjennomføre undersøkelsen. Den er gratis.

Om forelddreundersøkelsen på Udirs hjemmeside:

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/foreldreundersokelsen-i-barnehage/

Vi tar kvalitetsarbeidet i barnehagen på alvor, og nå er det 2 år siden vi sist gjennomførte en foreldreundersøkels og 1 år siden vi gjennomførte Ståstedsanalysen. 

Foreldre/ foresattes tilbakemelding vil hjelpe oss til å forbedre oss, og gi oss en tilbakemelding på hva vi gjør bra og hva vi må være bevisste på. Det tilfører oss kunnskap og er en mulighet for medvirkning.

Foreldre /foresatte vil få detaljert informasjon ved gjennomføring.