Lusekampanje

For å sikre en lusfri høst oppfordrer Folkehelseinstituttet alle skoler og barnehager til å arrangere kampanje mot hodelus i uke 35.

Her finner du informasjon om Lus:

https://www.fhi.no/ml/skadedyr/lus/

6 tips for å få en lusefri barnehage:

https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2018/august/6-tips-for-en-lusfri-barnehageo-og-skole/

 

Bærtua har en handlingsplan ved oppdagelse av lus. 

Til tross for at uke 35 snart er over, er høsten høyaktuell for å forebygge lus. Foreldre sammen med de voksne i barnehagen, er ansvarlige for forebyggende arbeid.