Prosjektet: vil du lære kvensk? - Bærtua barnehage Variksenmarjointupa/ Krøkebærstua

NRK Kvensk har med bidrag fra våre barn og elever i Manndalen, som lærer kvensk, - laga 26 korte videosnutter der du kan lære noen kvenske ord og korte setninger til bruk i hverdagen.

Her kan du se første snutt i akebakken, pluss litt informasjon om selve prosjektet.

 

https://www.nrk.no/kvensk/nrk-kvensk-gir-et-nytt-tilbud-til-barn-og-unge-1.14369391

 

https://www.nrk.no/kvensk/laer-kvenske-ord-i-akebakken-1.14364864