Velkommen til barnehageåret 19/20

Velkommen til Nytt barnehageår! 19 august starter vi det nye barnehageåret sammen med alle barnehagene i Porsanger.

En ny årsplan deles ut til alle foreldre ved opptak. Vi ønsker å ha fokus på inkludering og relasjoner også for neste barnehageår. Vi har som mål å skape et godt med inkludering og trivsel sammen med foreldre og samarbeidspartnerne våre.

Vi vil avholde et felles foreldremøte den 28.08.2019.

Tilvenning vil være i stort fokus de neste ukene.

Denne artikkelen er kort og fin for foreldre. Barnehagen bidrar med vår erfaring og kompetanse for en best mulig tilvenning- tilpasset individuelle behov.

https://www.barnehage.no/artikler/hvordan-fa-best-tilvenning/442511

Lykke til med oppstarten!