Coronavirus- Folkehelseinstituttets anbefalinger til barnehager

Se informasjon.

Pbl.no
https://www.pbl.no/aktuelt/tilskudd-og-barnehagedrift/folkehelseinstituttets-rad-til-barnehager-om-koronaviruset/

Det gis fortløpende og nødvendig informasjon til foreldre på Mail.