Tips, anbefalinger og informasjon.

Nyheter - oppdatering.

Det er 1.april og en ny dag hjemme for mange, mens hektisk for andre i arbeid.

Barnehagen tar kontakt med barn og foreldre hjemme, og ønsker å være en støttefunksjon i en vanskelig situasjon. Vi erfarer at det er mange forskjellige behov. Det viktigste er tørre å stille spørsmål, eller snakke med noen om det som opptar dere! Vi i barnehagen kan hjelpe med veldig mye! Vi har gode samarbeidspartnere og nettverk med kompetanse. 

I Porsanger kommune, samarbeider på tvers av barnehagene, sammen med skolene, helsevesenet og PPD.

Har du eller barnet ditt spørsmål dere trenger å få besvart? Ta kontakt! Kanskje har vi ikke alle svarene, men vi kan finne dem sammen!

Her er litt informasjon:

Avklart foreldrebetaling.

Porsanger kommune anbefaler.

Noe å gjøre hjemme? Tips

Trygge nettsider for barn.

 

PBL https://www.pbl.no/

Udir; https://www.udir.no/utdanningslopet/barnehage/

Barnehage.no: https://www.barnehage.no/notiser#shortnews-100533

 

Med Vennlig hilsen

Oss i Bærtua