Barnehagedagen markering -9 mars. 1 års markering - 12. mars

Vi har gjennomført flere markeringer i barnehagen i uke 9 og 10

Den 9. mars Barnehagedagen: med små steg for kloden som tema. Vi har i uke 9 og 10 hatt fokus på barnehagens arbeid med natur og miljø under slagordet "små steg for kloden".


Vi har også vært med på nasjonal markering "Å bry seg er også smittsomt". Det er markering av 1 årsdagen for nedstegningen av samfunnet vårt.

 

Gjennom markeringa av barnehagedagen har barna vært med på å fiske havet tomt for søppel og sortert søppel i riktig pose og boks. Vi har satt miljøet og vårt ansvar for å ta vare på naturen på dagsorden.
Små miljøhelter er viktige å møte i hverdagen. Kunnskap og opplevelse er viktige stikkord.

Gjennom markeringa av "å bry seg er også smittsomt" har vi fokus på vennskap og det å bry seg om hverandre. # barnehagehelter