Barnehagedagen 15 mars: Vennskap du og jeg

Barnehagedagen er en årlig markering der barnehager åpner dørene for å vise fram og synliggjøre barnehagens aktiviteter og mangfold.

Det er de voksne som har ansvaret for at alle barn kjenner seg inkludert i et fellesskap og har venner - både i og utenfor barnehagen.

I følge loven skal barnehagen sørge for at alle barn har det trygt og godt, og alle som jobber i barnehagen skal følge med på at barna har det bra. 

Bærtua barnehage har en visjon:
Inkluderende lekemiljø med engasjerte og trygge barn og voksne, som sammen skaper et godt fellesskap.

Den 15. mars skal vi være sammen ute. Vi skal danse, synge, leke og spise sammen. Vi gleder oss.

Her finner du mange ting om barnehagedagen 2022.

https://www.utdanningsforbundet.no/medlemsgrupper/barnehage/barnehagedagen/barnehagedagen-2022-vennskap-du-og-jeg/