Søknadsfrist for barnhageplass 2024/2025

Søknadsfristen for opptaket til barnehageåret 2024/2025 er 1. mars 2024.

 

Søknadsskjema finner du her Søknadsskjema barnehageplass2024