Velkommen til nytt barnehageår 2023

14. august var barnehagen stengt på grunn av planleggingsdag. Nytt barnehageår startet tirsdag 15. august.

Ved oppstart er det mye som skjer. Først og fremst ønsker vi alle nye barn, foreldre og ansatte velkommen til oss! Vi vil bruke de første ukene til å skape gode relasjoner og trygge barn og voksne. I Bærtua prioriterer vi å jobbe med relasjoner i både store og små grupper. Vi hilser og blir kjent med alle. Personal og foreldre er gode forbilder for å etablere en ny relasjon. Derfor oppfordrer vi alle til å ta seg tid til hilse på hverandre, også barn og foreldre på andre avdelinger. 

Inkludering er en rød tråd i alt arbeid vi utfører. Det er et vakkert ord, men enda vakrere i praksis. Vi følger noen prinsipper som gjelder både barn og voksne:

Vi skal føle oss sett.

Vi skal føle oss hørt.

Vi skal føle at andre liker oss.

Vi skal føle at vi hører til. 

 

Lykke til med en spennende tid!