FAU/ Foreldrerådsutvalgs møte den 15. oktober 2012

Her følger referat fra FAU og FAU oppgaver. Det er satt opp et nytt møte neste mandag den 22. okt 2012. Foreldre kan sende inn saker og inspill.

REFERAT FRA MØTET 15. OKTOBER 2012.

Tilstede: Camilla Vonheim, Andreas Josefsen, vara Kari-Janne Hansen, vara Roy Arthur Myrheim , Mona Skanke

 Sak 1/ 2012 Konstituering av møtet.

På bakgrunn av lite oppmøte velger FAU å ikke konstituere seg med leder, nestleder og kasserer.
FAU vil kalle inn til nytt møte 22. oktober 2012 kl. 18.00.

På grunn av Samarbeidsutvalgsmøtet samme kveld valgte FAU i dette møtet å velge 2 midlertidige representanter fra FAU: Roy Arthur Myrheim og Andreas Josefsen.

Møtet slutt 17.40

Mona Skanke
Referent