Feiring av samefolkets dag og samisk tema i barnehagen.

Bærtua har hatt samisk som tema på alle avdelinger den siste måneden. Å formidle samisk kultur og språk er også en god måte å formidle bærekraft: Å dekke våre behov,- samtidig ivareta fremtidige generasjoner. Vi styrker den samiske identiteten og viderefører verdier, samisk kultur og tradisjonskunnskap gjennom opplevelser.

Her er noen glimt av hva vi gjør i barnehagen.


Barnehagen har besøkt reingjerdet, kjøpt en skrott, mørnet, partert og skjært ned en rein med foreldre fra reindrift som representerer kultur og er samiskspråklig forbilde.

Vi har 2 kjørerein i utelekeområdet vårt.

 

Kaldt vær krever varm bekledning. 

Felles feiring av samefolkets dag, Hele barnehagen deltok.
Et flott program:

Sámi álbmotbeaivi // Samefolkets dag 06.02 - Porsanger kommune

 

Kjeglefotball med samiskefarger.

Naturen forteller sin historie og vi kan knytte opp samiske og lokale sagn og fortellinger.

En lokal bussleverandør er med på å gi oss opplevelser i 27 aktive kuldegrader.

En flott feiring ble det!
Takk for tilbudet til alle aktører!