Felles foreldremøte Tirsdag 24. September kl. 18.00

Vi inviterer alle foreldre til Felles foreldremøte samt avdelings vise foreldremøter tirsdag 24 september kl. 18.00 - 20.00 Sakslista er sendt ut til alle foreldre/ foresatte. Vel møtt!!