Dugnadsoppgaver høsten 13.

FAU har tatt initiativ til å holde barnehagen åpen 1 ettermiddag i måneden. Tirsdag 15 oktober er det åpen barnehage for dugnadsarbeid. Det vil være foreldresamtaler også den dagen, men det er avsatt faste rom til formålet.

Dugnadsoppgaver høst 13

Vedlagt er liste over oppgaver som må gjennomføres. Mange av oppgaven krever planlegging og de som ønsker å gjøre dugnad på dugnadskvelden, må regne med å gjøre innkjøp for oppgaven eller gi beskjed til Mona om hva som skal innhentes av materialer osv..

God Dugnad!!

Hilsen

FAU