Frist for søknad om barnehageplass i Bærtua er 1. mars!!

Vedlagt ligger søknadskjema for søknad om barnehageplass. De som ikke er aksjonær, eller har lånt aksjer, søker plass gjennom det samordnede opptaket med kommunen, ved å krysse av prioritert barnehage som nr. 1. Kommunen har satt frist samordnet opptak til 1. april 2014.

TRYKK ØNSKET SKJEMA FOR Å SKRIVE UT:

1. Søknadsskjema aksjonæplasser Bærtua 2014

 

2. Skjema søknad om plass i bhg fra 2014

 

Ved behov for å henvende Deg, Ring: 784 62 288

 

Mona Skanke