Tilvenning i Bærtua barnehage

Velkommen til nytt barnehageår! Nye barn og barn som flytter til andre avdelinger møter store endringer i hverdagen sin. Vi i Bærtua har fokus på tilvenning i august og september.

Vi personalet har fokus på:

- God kommunikasjon og informasjonsutveksling

- Individuell tilrettelegging

- Trygghet for barnet

- Rutinetilpasning og dagsrytme skritt for skritt

- Stabilt personale

- Tilgjengelighet for barn og foreldre

 

Link til artikkel om tilvenning i et foreldreperspektiv