Barnehagedagen, 10. mars 2015

Barnehagedagen 2015 markeres idag, tirsdag 10. mars. Tema er barnehagens arbeid med natur og friluftsliv. Bakteppet er Friluftslivets år som markeres i 2015. Vi har valgt å synliggjøre vårt arbeid med natur og friluftsliv, ved å lage plakater med bilder av aktiviteter vi har hatt ute i barnehagen gjennom det siste året. Disse er blitt hengt opp på de forskjellige kjøpesentrene i Banak.