Kvensk språkreir i barnehager

Barnehagen har deltatt på et innledende møte med Kvensk institutt og språkforbilder fra Lakselv kvenforening. Vi ønsker å være en barnehage for kvensk språkreir.

Noen bilder fra presentasjonen og materialer som er utviklet av Kvensk Institutt: