Svømmeaksjonen

Bærtua får svømmekurs av Lakselv svømmeklubb i uke 21. -15 stolte barn, og 3 voksne fra barnehagen skal i vannet 18 - 22 mai 2015.

Bærtua er glade for å få et tilbud til våre 6 åringer. Vi takker frivillige og Lakselv Svømmeklubb som stiller opp for vår søknad om dette fantastiske tilbudet.

Les mer om svømmeasjonen:

svømmeaksjonen 2015 nettside

Vi gleder oss!!