Tilvenning i Bærtua barnehage

VELKOMMEN til nytt barnehage år! Barnehageåret 2015/2016 er nå startet for store og små. Vi går inn i en tilvenningsperiode hvor hovedfokus er trygghet og trivsel.

Vi har tilvenning, og det finnes mange artikler om temaet på nett og i fagblader.

Vi ønsker å videreformidle FUBs nettside og artikkel - som er en fin, opplysende nettside for foreldre.

FUB er Foreldreutvalget for barnehager.

Her: Link Tilvenning og hjemmeside.

Trygghet er viktig for å skape god oppvekst. Sammen med foreldre vil vi skape en god start for barna, enten som ny, eller ved  flytting til ny avdeling. Vi håper at vi sammen kan jobbe mot vår visjon i Bærtua.

Vår visjon i Bærtua er:

"Inkluderende lekemiljø med engasjerte og trygge barn og voksne, som sammen skaper et godt felleskap."

En god start og en god høst, ønskes alle!