Åpen dag 21 oktober 2015

Ny innsamlingsrekord i Bærtua! Vi samlet inn kr: 13 368 kr til SOS barnebyer. SOS barneby Kandalaksha i Russland mottar innsamlet beløp av oss.

Vi vil takke våre ivrige og flinke foreldre som bidro stort til et fantastisk koldtbord som kafèsalg. Tusen takk til de som også hjalp oss gjennom dagen med dugnad på kjøkkenet!!

Vi er også takknemlige for alle andre besøk under åpen dag, - uten Dere ville vi ikke kunne ha samlet inn så mye penger.

Sagat var på besøk - og vi fikk en fin omtale fra dagen og om formålet med åpen dag i Bærtua.

Se hjemmesiden til SOS barnebyer. HER

Håper på like godt besøk neste år!