INFO: Redusert foreldrebetaling - Søknad Porsanger Kommune

Ifølge forskrift om foreldrebetaling i barnehager skal alle kommuner ha ordninger som kan tilby barnefamilier med lavest betalingsevne en reduksjon i eller fritak for foreldrebetaling. Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1. mai 2015 er 2580 kroner per måned.

En ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen ble innført fra 1. mai 2015. Den går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.

Hvis Du/ Dere ønsker å søke reduksjon i foreldrebetalingen finner du søknadskjema HER.

  • Søknad fra foreldre leveres barnehagen, styrere attesterer på punkt 5 om plasstype og dagens priser
  • Barnehagen videresender søknaden til Porsanger kommune v/kultur –oppvekst
  • Kommunen fatter et enkeltvedtak og kopi sendes til barnehagene. Styrere registrerer nytt beløp i sitt foreldrebetalingssystem.
  • Private barnehager sender deretter refusjonskrav til Porsanger kommune.

Ta kontakt v/ spørsmål.