2015 er snar over, Velkommen 2016

Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere, Barn og Foreldre/ Foresatte,- Ei riktig trivelig Jul og et Godt Nytt år!! Buorit Juovllat! Hyvvii Joului! Hilsen Styret og Personalet i Bærtua!