Spellemannslagets julekonsert 1. desember

Tusen Takk til Spellemannslaget -for at Dere kommer til oss! Bærtua blir fylt med glede og fellesskap når vi får være publikum - og delta på de flotte innslagene Deres.

Det ble sang og dans med vårt herlige Spellemannslag.
Hverken små eller store klarte å sitte stille til de flotte musikalske innslagene vi var så heldige
å ta del i.

"Vi gleder oss til jul, men denne tida er det beste med juleforberedelser og desember:"

Flotte arrangement

Fellesskapsopplevelser

Inkludering og glede