Ny vedtatt barnehagesats og inntektsgrense ved redusert foreldrebetaling

Ny makspris fra 1. januar: 2910 ( for 100 % plass) Inntektsgrensen for redusert foreldrebetaling øker også til 533 500