Søknadsskjema barnehageplass for høsten 2018 FRIST 1. mars 2018

Dette er vårt søknadsskjema for barnehageåret 2018/2019 med oppstart medio august. Søkere uten aksjeplass kan benytte søknadsskjema til felles opptak Porsanger kommune - og velge prioritert barnehage i skjemaet. Begge skjema ligger tilgjengelig i denne artikkelen. Husk fristen vår er 1. mars - felles opptak i kommunen er 1. April

Søknadsskjema aksjonæplasser 2018

Søknadsskjema Porsanger kommune

 

Hvis noe er usikkert, ta kontakt!

Telefon: 47800259, eller ved mail: post@bbarnehage.no

Mona